Ordlista - El

Abonnemangsavgift
Fast avgift som ditt nätföretag tar ut. Nätföretaget tar dessutom ut en rörlig avgift för varje kilowattimme el du förbrukar.

Elavtal
Den typ av avtal du tecknar med elhandelsbolaget. Oftast rör det sig om tillsvidarepris, rörligt eller fast pris. Tillsvidarepriset är så gott som alltid dyrast.

Elcertifikatsavgift
En speciell avgift som specificeras på din elräkning. Pengarna går till utveckling av förnybar energi. Alla företag som producerar förnybar el får ett elcertifikat för varje megawattimme (MWh). Alla elkonsumenter måste köpa ett visst antal elcertifikat, fler ju mer el man förbrukar.

Fallskärmsavtal
Ett annat begrepp för den ersättning som VD:n på elbolaget får om han får sparken eller ber att få säga upp sig. Fallskärmen gör att det blir en s.k. mjuklandning.

Grön eller miljömärkt el
El som framställs på ett för miljön hållbart sätt, till exempel vind- eller vattenkraft.

Kravavgift
En administrativ avgift för att du undlåtit att betala din faktura inom angiven tid och denna gång är beloppet högre än påminnelseavgiften för att du inte skall slarva igen.

Megabonus
I och med att vissa elbolag levererar elkraft i megawatt så tycker man att det passar bra både med megalöner och megabonsuar.

Rotavdrag
Med ett ROT-avdrag menas en skattereduktion på kostnader som du har för t.ex. hantverkare eller installatörer när du gör en renovering, ombyggnad eller tillbyggnad i din villa, ditt fritidshus eller din bostadsrätt.

Utmätning
Nu vill elbolaget ha betalt och skickar kronofogden på dig. Kanske tar han din nya TV?